web maker

Opzet Management
Vitality coaching

een programma dat door VitalityOne is ontworpen

voor uzelf

Een manager heeft een leidinggevende positie en het behoeft geen nadere uitleg dat een vitale manager beter presteert dan een niet-vitale manager. Vitaliteit, lekker in je vel zitten en het gevoel hebben dat je veel aan kan, is dus goed voor jezelf en voor de taak die je uitvoert.

dubbel van belang

In feite geldt bovenstaande wijsheid voor iedereen, maar omdat je ook verantwoordelijk bent voor wat anderen doen, telt het bij de leidinggevende dubbel. .

ongezonde balans

Nauw hiermee verweven is het feit dat de werkdruk bij managers snel tot stress kan leiden. Er is dan sprake van een ongezonde werk-privé balans (Engels: Work Life Balance, afgekort tot WLB) en de gevolgen kunnen dramatisch zijn. 

gewoon goed

En dan is er tenslotte nog het feit dat een gezonde levensstijl, een stijl waar voldoende bewegen en bewust gezond eten bij hoort, gewoon goed is..

Ook voor uw organisatie bieden we informatie aan

We bieden veel informatie aan

Ook uw medewerkers zullen beter presteren als ze aandacht aan hun fitheid besteden. 
Daarom krijgt u in dit programma eveneens wetenswaardigheden aangeboden over het stimuleren van uw medewerkers om aan vitaliteit te doen, waarbij we uiteraard beseffen dat de mogelijkheden hiertoe per organisatie zullen verschillen.

Bewustwording 

Allereest gaat het om been ewustwordingsproces

Het komen tot een vitale organisatie moet gezien worden als een ‘bewustwordingsproces tot investeren in vitaliteitsprogramma’s’.

Waarom heeft u in uw opleiding niet meer over dit onderwerp gehoord?

Tja, dat is een voor de hand liggende vraag. Het antwoord is eenvoudig, namelijk dat bij de ontwikkeling van allerlei programma’s voor leidinggevenden altijd allereerst wordt gedacht aan kennis. Dan gaat het dus om onderwerpen als ‘hoe geef je leiding?’, ‘hoe kun je zien of de organisatie financieel gezond is?’, ‘wat is marketing en hoe pak je dat aan?’ en ‘wat is goed personeelsbeleid?’

En als het om vaardigheden gaat, zien we dat er in die opleidingen vooral gekeken wordt naar onderwerpen als spreken en schrijven. 

Is er dan niemand in de managerswereld die beseft hoe belangrijk het onderwerp ‘een gezonde leefstijl voor managers’ is?

Gelukkig wel. Een van de bekendste managementgoeroes is Stephen Covey. Hij schreef een bestseller met de titel ‘The Seven Habits of Highly Effective People’. Dat boek gaat vooral over de vraag wat managers moeten doen om heel effectief te zijn. Het zevende principe gaat in op de balans werk-privé en op het belang om fit te zijn. Covey gebruikt daarvoor de vergelijking met een zaag: door te letten op de balans werk-privé en fitter te zijn ‘houd je de zaag scherp’.

Maar ook in invloedrijke tijdschriften zien we dat er meer aandacht aan het onderwerp wordt besteed. Zo meldt het populaire blad Forbes::

Angst voor werkverlies stimuleert langer werken. In feite melden 94% van de leidinggeven meer dan 50 uur per week te werken en bijna de helft stelt dat ze meer dan 65 uur per week werken. Experts zijn het er over eens: de stress van een eindeloze werkdag is schadelijk. 

Het kan relaties, gezondheid en algeheel geluk verstoren.

En daaraan wordt toegevoegd:


Het evenwicht tussen werk en privé kent voor ieder individu een eigen invulling. Maar er is wel een aantal algemene aanbevelingen waar men rekening mee moet houden.

.

Het gaat om de volgende 6 aandachtspunten

1: laat perfectionisme los

Op een gegeven moment houd je het niet vol

De eerste hint om te voorkomen dat je opbrandt, is het loslaten van perfectionisme, zegt Marilyn Puder-York. 'Omdat het leven steeds gecompliceerder wordt, is het erg moeilijk, zowel neurologisch als psychologisch, om die gewoonte om alles perfect te willen doen vol te houden.'

2: neem je momenten

De werkdag lijkt nooit te eindigen

De werkdag lijkt nooit te eindigen. "Er zijn momenten waarop je gewoon je telefoon moet afsluiten en van het moment genieten", zegt Robert Brooks, een professor in de psychologie aan de Harvard Medical School en medeauteur van The Power of Resilience: het bereiken van evenwicht, vertrouwen en persoonlijke kracht in je leven.

3: tijd voor fitness en mediteren

Besef het belang daarvan

Tijd aan fitness besteden, lekker fysiek actief zijn, is een belangrijk onderdeel van een druk leven. Helaas, voldoende bewegen is vaak het eerste dat achterwege wordt gelaten bij een overvolle agenda. Of het nu fitness of yoga is, een paar keer per week bewegen en mediteren (en neem dat woord niet zo zwaar op!) is van essentieel belang. Onvoldoende bewegen verhoogt immers het risico op allerlei aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker.

4: verspil geen tijd

Zeker niet aan domme zaken en onbelangrijke mensen

In feite raakt dit het onderwerp timemanagement, en wel op het hoogste niveau. Bedenk eerst wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Uiteraard ligt dat voor iedereen anders, dus zorg er wel voor dat het uw eigen prioriteiten zijn en niet die door een ander worden opgedrongen. Trouwens, ook op het werk speelt het goed omgaan met tijd uiteraard een belangrijke rol. Reden genoeg om een afzonderlijke cursus aan timemanagement te besteden.

5: doorbreek vaste patronen

Voor de meesten is dat erg lastig 

Voor de meesten die met dit programma beginnen geldt dat ze een bepaald vast patroon doorbreken. Alleen al het feit dat u nu met dit programma begint, is het doorbreken van een vast patroon. Maar nog belangrijker is het gegeven dat we aan de hand van dit programma inzicht willen geven waarom het goed is een bepaalde levensstijl te hebben. Let wel, we zeggen niet dat alles anders moet. Natuurlijk niet. Maar het is wel belangrijk dat u de echte foute patronen herkent en daar wat aan gaat doen.

6: start voorzichtig

Stapje voor stapje

Het veranderen van gedrag is erg lastig. Daar komen we nog op terug. En dus geldt er een belangrijke waarschuwing: probeer niet alles in één keer te veranderen en laat de moed niet zakken als het een keer niet zo goed gaat.

Het programma biedt veel cursussen. Die hoeft u niet allemaal direct te volgen. 

De opzet van het programma

De opzet van het programma is erg eenvoudig. Tijdens onze trainingsbijeenkomsten gaan we ook op de door ons ontwikkelde cursussen in. De cursussen zijn zeer kort gehouden zodat ze snel zijn door te nemen. 


Wat we beloven

We beloven u dat u er zeker veel baat bij zult hebben en daar gaat het tenslotte om. Regelmatig evalueren we de resultaten. We noteren uiteraard nooit privacy-gevoelige informatie.


Opdracht

Welk antwoord zou u geven op de vraag:

In hoeverre komen de 6 punten die genoemd worden u bekend voor? Wat kunt u daarover zeggen?